Topik Tadarus

Nulis

RAMADAN DI TATAR SUNDA (7) : Tarawih dan Tadarus

Nulis | Umum | Senin, 25 Maret 2024 - 09:48 WIB

Senin, 25 Maret 2024 - 09:48 WIB

Atep Kurnia, Pengurus Pusat Forum TBM Divisi Litbang SUNANGUNUNGDJATI.COM — Haji Hasan Mustapa (Bab Adat-Adat Oerang Priangan djeung Oerang Soenda lian ti eta, 1913:…