Topik Wewekas

Humaniora

Pengukuhan Guru Besar: Moderasi Beragama, Wewekas dan Ipat-Ipat Sunan Gunung Djati

Humaniora | Jumat, 9 Desember 2022 - 14:18 WIB

Jumat, 9 Desember 2022 - 14:18 WIB

SUNANGUNUNGDJATI.COM-Hasil panalungtikan tina wangun buku Sajarah Peteng: Sajarah Ranté Martabat Tembung Wali, hasil alih aksara sareng alih bahasa Mukhtar Zaedin saparakanca. Naskah asli dianggit…