Topik Sebenar

Hikmah

Masyarakat Islam yang Sebenar-benarnya

Hikmah | Kamis, 17 Maret 2022 - 16:40 WIB

Kamis, 17 Maret 2022 - 16:40 WIB

SUNANGUNUNGDJATI.COM-MAKSUD dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Demikianlah bunyi Pasal 6 Anggaran Dasar Muhammadiyah….