Topik Bedil Lodong

Ramadan

Bedil Lodong dan Bedil Karbit

Ramadan | Reliji | Rabu, 12 April 2023 - 08:41 WIB

Rabu, 12 April 2023 - 08:41 WIB

Atep Kurnia, Pengurus Pusat Forum TBM Divisi Litbang SUNANGUNUNGDJATI.COM “Dina boelan Poeasa sok loba anoe njeungeutan bedil lodong bareto mah, nja eta make minjak…